Política de privacidad

En compliment de la Llei 34 /2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d'Espanya, li informem que aquesta pàgina Web és propietat de RUN IN AFRICA SPORT TRAVEL , SL, en endavant RUN IN AFRICA,amb domicili Avda Diagonal , 505 3r 1a 08029 BARCELONA , amb CIF B65986176 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb les següents dades : tom 43.646 , foli 149 , full n º B - 434.42.Para qualsevol consulta , ens podeu contactar per correu electrònic : info @ runinafrica . com, o al telèfon 932502969 .

El lloc web www.runinafrica.com , en endavant el PORTAL , es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella , tant nacionals com estrangers que utilitzin aquest web .

Política de privacitat

La confidencialitat , el secret professional i la seguretat són valors primordials de RUN IN AFRICA que assumeix el compromís de garantir la privadesa de l'usuari o visitant en tot moment , i en totes les interaccions amb aquell . RUN IN AFRICA assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l'usuari.

Protecció de dades personals

De conformitat amb la Llei Orgànica 15 /1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) , i Reial Decret 1720 /2007 de desenvolupament de la LOPD , l'informem que l'enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos , si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius .

Així mateix li informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades , així com que per a salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s'aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Ús de les seves dades personals

Les dades que li sol • licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la que es recullen , i en cap cas està obligat a facilitar-nos . Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual els hi demanem .

El PORTAL recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis on pot sol • licitar qualsevol tipus d'informació , aclariment o dubte . L'enviament dels mateixos implica la seva autorització a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, si RUN IN AFRICA ho considera convenient ,i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privacitat . Les seves dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades.

Drets d'accés , rectificació , cancel • lació de les seves dades personals

En qualsevol moment pot oposar-se als nostres enviaments comercials , així com exercir els seus drets d'accés , rectificació i cancel • lació en els termes establerts legalment , podent fer-ho en la direcció i amb les dades indicades en l'inici del present Avís Legal, aportant-nos còpia del seu DNI.

Comunicacions de dades

RUN IN AFRICA l'informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades . Per tant , no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades , excepte en els casos legalment previstos , o que l'usuari ens ho autoritzi expressament .
Seguretat de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals , l'informem que RUN IN AFRICA ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració , pèrdua , i tractaments o accessos no autoritzats , tal com exigeix el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal .

Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades , ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells . En cas contrari , no responem de la veracitat dels mateixos.

Considerem que si no cancel seves dades personals expressament dels nostres fitxers , continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que RUN IN AFRICA ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir .

RUN IN AFRICA no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles al PORTAL .

RUN IN AFRICA pot alterar la present política de privacitat per adaptar-la a les modificacions que es produeixin en el PORTAL , així com pels canvis legislatius sobre dades personals que vagin apareixent i afecten aquesta política . Pel que exigeix la seva lectura , cada vegada que ens faciliti les seves dades a través del PORTAL .